نخستین بیواستارت‌آپ دانش‌آموزی شهر تهران برگزار شد
با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی

نخستین بیواستارت‌آپ دانش‌آموزی شهر تهران برگزار شد

نخستین بیواستارت‌آپ دانش‌آموزی شهر تهران با حضور دانش‌آموزان نخبه مناطق ۲۲گانه شهر تهران و با حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی در پژوهش‌سرا و مرکز خلاقیت مریم میرزاخانی موسسه صدرامهر برگزار شد.

در ای

دانش‌آموزان دعوت شده به نخستین بیواستارت‌آپ دانش‌آموزی، ۲۵۰ نفر از کسانی بودند که در یک آزمون سراسری ویژه با محوریت علوم زیستی پژوهشگری شرکت کرده و نمره مناسب را کسب کرده بودند. آنها در این استارت‌آپ در قالب گروه‌هایی ۵ نفره، به خلق ایده و طراحی استارت‌آپ خود با محوریت موضوعات زیست‌محیطی پرداختند.

در مراسم اختتامیه این استارت‌آپ، مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران، مدیر پژوهش‌سراهای شهر تهران، مدیر آموزش نیروی انسانی و ترویج ستاد توسعه زیست‌فناوری و نماینده صندوق توسعه زیست‌فناوری حضور داشتند.