اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا در کشور تصویب شد
در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهوری

اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا در کشور تصویب شد

اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا در کشور در جلسه عصر دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

در این جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، با توجه به ضرورت توسعه اینترنت اشیا در کشور که موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌شود، اصول حاکم بر توسعه آن مورد تصویب قرار گرفت.

براین اساس مقرر شد تمامی وزارتخانه‌ها نسبت به تهیه برنامه‌های خود در این حوزه ظرف ۶ ماه اقدام کنند.