سمینار توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه برگزار می‌شود
در دانشگاه شهید بهشتی

سمینار توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه برگزار می‌شود

سمینار توسعه کسب‌و‌کارهای فضاپایه با محوریت حمایت از کسب‌وکارهای نوپا در حوزه فناوری فضایی در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار خواهد شد.

محورهای مورد بحث در این سمینار که روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می‌شود، ارتباطات ماهواره‌ای سنجش از دور، اقتصاد جهانی فناوری فضایی و محیط زیست و علوم محیطی است.

آشنایی با برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان فضایی ایران و حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا در حوزه فضا از جمله اهدافی است که در این سمینار از سوی مسئولان به آن پرداخته می‌شود.

سمینار توسعه کسب‌و‌کارهای فضا پایه با حضور رییس سازمان فضایی ایران، معاون این سازمان و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه برگزار می‌شود.