تعریف ۷۲ پروژه برای توسعه فضای مجازی کودک
مجری طرح اینترنت کودکان خبر داد

تعریف ۷۲ پروژه برای توسعه فضای مجازی کودک

خسرو سلجوقی با اشاره به ابلاغ پیش‌نویس سند توسعه فضای مجازی کودک از سوی وزیر ارتباطات، گفت: برمبنای این سند، نقشه مفهومی موردنظر تدوین و حدود ۷۲ پروژه و اقدام تهیه‌شده است؛ هم‌اکنون این سند در وبگاه مربوطه اطلاع‌رسانی عمومی شده تا بازخورد آن را دریافت کنیم.

مجری طرح اینترنت کودکان با تاکید بر اینکه قصدمان این نیست که خودمان را در ۷۲ پروژه و نقشه مفهومی محدود کنیم و فضا باز است تا نظرات کارشناسی را در این زمینه دریافت کنیم، ادامه داد: ممکن است برخی از این ۷۲ پروژه زاید باشد و بالعکس، ممکن است در این پیش‌نویس به برخی موضوعات اشاره‌ای نشده باشد که در این صورت می‌توانیم از نظرات کارشناسان استفاده کنیم.

سلجوقی با اشاره به اینکه این نقشه مفهومی و ۷۲ پروژه از طریق همراهی با بخش خصوصی تهیه‌شده است، افزود: در توسعه فضای مجازی کودک آن‌جایی که نیازمند هماهنگی و ایجاد پروژه‌های زیرساختی است و ممکن است برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد، ورود می‌کنیم. در غیر این صورت تمایل داریم که در بازار بخش خصوصی دخالت نکرده و حتی‌الامکان از منابع در اختیارمان برای توسعه بازار بخش خصوصی استفاده کنیم.

او با بیان اینکه در این زمینه طرح ۲۰ تا ۲۰ ماه مطرح‌شده است، گفت: پیشنهاددهنده این طرح بخش خصوصی بود و مجری آن‌هم بخش خصوصی است. هدف از طرح ۲۰ تا ۲۰ این است که بتوانیم در روز بیستم هرماه یکی از ایده‌های مربوط به توسعه فضای مجازی کودک که توسط بخش خصوصی ارایه شده است را معرفی کنیم.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: نخستین ایده مربوط به این طرح، در باغ کتاب تهران رونمایی شد و به‌مرور مابقی این طرح‌ها نیز رونمایی می‌شود.

سلجوقی اضافه کرد: برای مثال یکی از پروژه‌هایی که در این زمینه مطرح و حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شد، پروژه مطالعاتی تبعات استفاده از تلفن همراه برای کودکان بود. کاربرد این پروژه برای تولیدکنندگان محتوا است تا در زمان تولید، روی این موضوع تمرکز کرده و محصولاتشان اثربخشی بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر آثار و تبعات سوءاستفاده از تلفن همراه برای کودکان مورد تاکید قرار گرفت.