برگزاری همایش ملی آمایش علم و فناوری در قزوین

همایش ملی آمایش علم و فناوری چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه بین المللی امام خمینی‌(ره) قزوین برگزار می شود.
پارک علم
وفناوری قزوین در دی‌ماه سال گذشته با برگزاری پیش‌نشست تخصصی «بررسی تجربیات در حوزه علموفناوری و ارایه گزارش یافتههای آن» افراد مجرب این حوزه را برای شرکت در این همایش معرفی کرد.
در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از دستاوردهای فعالان حوزه علم و فناوری با همکاری پارک علم
وفناوری قزوین، برخی دانشگاه‌ها و مراکز رشد استان برگزار می شود.