شرکت مخابرات استان مرکزی حامی همایش استارت آپ ویکند اراک

مخابرات استان مرکزی در استارت‌آپ ویکند اراک حاضر شد

شرکت مخابرات استان مرکزی به عنوان یکی از حامیان برگزاری همایش استارت‌آپ ویکند اراک، در این همایش حضور فعال داشت. بر پایه‌ی این گزارش، شرکت مخابرات استان مرکزی با برند همراه اول در راستای ایفای وظایف مسئولیت‌های اجتماعی خود، به عنوان حامی مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در این رویداد علمی که با هدف بررسی و انتخاب ایده‌های جدید کارآفرینی مبتنی بر بستر IT در دانشگاه اراک برگزار شد با تشکیل کارگروهی از مخابرات حضور فعال داشت.

مهندس مشیدی مدیرعامل مخابرات استان با حضور در مراسم افتتاحیه همایش استارت‌آپ ویکند اراک که با همت دانشگاه اراک به مدت 3 روز درمحل دانشکده‌ی فنی دانشگاه اراک برگزار شد، علاوه بر حمایت مادی در جلسات گروه کاری مخابرات نیز شرکت نمود.