افتتاحیه پنجمین استارت‌آپ ویکند بیرجند

حدود ۸۰ ایده به رقابت پرداختند

این خبر ناقص است. با خبر ایسنا در لینک زیر تلفیق کنید و برای ما بفرستید.

https://www.isna.ir/news/97021307101/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF

پنجمین استارت‌آپ ویکند بیرجند ۱۲ اردیبهشت در سالن فجر دانشگاه بیرجند افتتاح شد که در این رویداد حدود ۸۰ نفر با ارایه ایده‌های خود به رقابت پرداختند، از این تعداد ۱۲ ایده برگزیده می‌شوند و تیم‌های خود را تشکیل می‌دهند و در روز پایانی ۳ تیم برتر معرفی می‌شوند.

در افتتاحیه رویداد رییس دانشگاه بیرجند عنوان کرد: امیدواریم شاهد روزی باشیم که افراد شرکت‌کننده خودشان کارآفرین شده بودند. احمد خامسان با اشاره به جمعیت شرکت‌کننده گفت: این استقبال نشان‌دهنده امید به آینده جوانان است که خودشان می‌خواهند کسب و کاری داشته باشند. او بیان کرد: جوانان باید خودشان کارآفرین باشند و از من و امثال من توقع ایجاد اشتغال نداشته باشند چراکه در واقعیت نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.