برگزاری نشست هماهنگی رویداد کارآفرینی نخل و خرما در بوشهر

برگزاری نشست هماهنگی رویداد کارآفرینی نخل و خرما در بوشهر

نشست هماهنگی «رویداد کارآفرینی نخل و خرما» دوشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، در دانشگاه پیام ‌نور در مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد.

در این نشست که مدیران پارک علم و فناوری خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس و برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری «رویداد کارآفرینی نخل و خرما» انجام شد.

در آغاز نشست محمدمهدی مزارعی، مدیر مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خلیج فارس، از آمادگی این مرکز رشد برای حمایت از تیم‌های برتر رویداد خبر داد و گفت: این مرکز رشد جایزه نقدی یکی از تیم‌های برتر و همچنین حمایت‌های مالی بلاعوض از هر سه تیم منتخب برای اجرای ایده آن‌ها را تقبل می‌کند.

در ادامه حسین سالمی، مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس در زمینه اجرایی رویداد و برگزاری برخی کارگاه‌های لازم توضیحاتی ارایه کرد و گفت: با توجه به تجربه دانشگاه خلیج فارس در برگزاری چندین رویداد کارآفرینی در سال‌های گذشته این دانشگاه آماده است تا در بخش اجرایی رویداد با دانشگاه پیام‌ نور همکاری کند.

در بخش پایانی این نشست، مدیران دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در مورد همکاری برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی و روند اجرایی این رویداد مواردی را بیان کردند. آن‌ها از همکاری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان بوشهر و مرکز تحقیقات نخل و خرمای استان فارس در برگزاری این رویداد خبر دادند.