مهارت تصمیم‌گیری

نسخه صوتی را گوش دهید

هر فردی در زندگی‌اش به‌طور‌ روزانه تصمیمات زیادی می‌گیرد که بعضی از این تصمیمات ساده و بعضی دیگر پیچیده و دشوارند. بعضی از تصمیمات هرروز گرفته می‌شوند بدون اینکه وقت و تفکر زیادی برای آن صرف شده باشد مثل تصمیمات ساده روزمره. اما تصمیماتی وجود دارند که دشوار و چالش‌برانگیز بوده و خواهان توجه و دقت بیشتری هستند. در کسب‌وکارها بخصوص استارت‌آپ‌ها تصمیم‌گیری و حل مسئله از اهمیت بالایی برخوردارند. در شرایط واقعی کسب‌وکار، تصمیمات گرفته‌شده اغلب شکست می‌خورند زیرا بهترین راه‌حل‌ها در ابتدا واضح نبوده یا عوامل کلیدی تصمیم به‌عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری در نظر گرفته نمی‌شوند. برای جلوگیری از این اتفاق‌ها، شما نیاز دارید که استراتژی‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری را باهم بیاورید تا بتوانید درک خودتان را شفاف‌تر کنید.

در تعریفی ساده، تصمیم‌گیری عبارت است از انتخاب یک راه‌کار از میان راه‌کارهای موجود. به‌طورکلی تصمیم‌گیری یک فرآیند ذهنی است که تمام افراد بشر در سراسر زندگی خود با آن سروکار دارند. فرآیند تصمیم‌گیری در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقاد و ارزش‌ها، نگرش‌ها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می‌گیرد و این عوامل بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. در مدیریت معاصر، تصمیم‌گیری به‌عنوان فرآیند حل یک مسئله تعریف شده است و اغلب به تصمیم‌گیری، حل مسئله نیز گفته می‌شود. می‌توان گفت تمام فعالیت‌ها و اقداماتی که در هر زمینه‌ای توسط فرد انجام می‌شود، حاصل فرآیند تصمیم‌گیری است.

مهارت تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که به کارآفرینان کمک می‌کند کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز خود را به موفقیت برسانند. هم‌چنین تصمیم‌گیری سریع یکی از نشانه‌های کارآفرینان بزرگ است. برای اینکه بتوان با انتخاب مدل کسب‌وکار درست به بازار وارد شد، صاحبان کسب‌وکار باید تصمیمات ماهرانه، سریع و هوشمندی در زمینه‌هایی مانند بودجه‌بندی، بازاریابی، پروژه‌های بالقوه و انتخاب فروشنده بگیرند. گاهی تصمیمات ممکن است اشتباه گرفته شوند، اما یادگیری از اشتباهات گذشته می‌تواند عاملی مؤثر در گرفتن تصمیمات بهتر در آینده شود.