پرداخت بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان
به همت شبکه بانکی در سال ۱۳۹۶ انجام شد

پرداخت بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان

مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۹۶ معادل ۳۷ هزار و ۵۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.

در اسفندماه ۹۶ معادل ۴ هزار و ۸۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات به ۲۱۸ شرکت دانش‌بنیان به‌طور متوسط ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، بانک‌های صادرات و ملت به ترتیب با یک هزار و ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۹۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده‌اند.