حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه آفریقای جنوبی

حمایت از حضور دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه آفریقای جنوبی

شرکت‎های متقاضی حضور در نمایشگاه آفریقای جنوبی از سوی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت می‌شوند.

مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه «ITU Telecom World 2018» حوزه فناوری‌های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت می‌کند. این نمایشگاه در تاریخ ۱۰ تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸ مطابق ۱۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ در کشور آفریقای جنوبی شهر دوربان برگزار خواهد شد.