fa-IR
بوشهر شهر هوشمند می‌شود

بوشهر شهر هوشمند می‌شود

روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ توافقنامه «طرح جامع شهر هوشمند بوشهر» به امضای استانداری بوشهر و مرکز گسترش فناوری اطلاعات «مگفا» رسید.

در نشستی با حضور استاندار بوشهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی این استانداری و مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطلاعات «مگفا» طرح جامع شهر هوشمند بوشهر به امضای طرفین رسید.
عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر، با اشاره به تعامل و همکاری خوب شورا و شهرداری بوشهر در طرح‌های مربوط ‌به حوزه شهری گفت: همکاری شورا و شهرداری در طرح شهر هوشمند بوشهر و پنل‌های خورشیدی برای روشنایی شهر قابل تقدیر است. او افزود: اگر اجرای طرح هوشمندسازی شهر بوشهر با موفقیت عملیاتی شود، می‌تواند الگویی برای سایر شهرهای کشور باشد.

در ادامه محمدجواد انبیایی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره مگفا با‌ اشاره ‌به اجرای طرح جامع شهر هوشمند بوشهر گفت: این طرح دو مرحله دارد که شامل طراحی و بستر اجرایی شهر هوشمند می‌شود و در قالب یک توافق‌نامه اجرا خواهد شد. او افزود: بر اساس توافقنامه امضا‌شده موضوع این توافق‌نامه «انجام فاز طراحی به کمک مشاور خارجی مورد تایید استانداری بوشهر، تهیه و تامین نقشه نرم‌افزاری، زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی ‌بر فناوری اینترنت و مدیریت پروژه‌های مرتبط با این طرح» است و مگفا بعد از تایید کمیته راهبری از حداکثر ظرفیت‌های ملی و بومی در این پروژه استفاده خواهد کرد.