برگزاری کارگاه «ارزش‌گذاری فناوری» در پارک سمنان

برگزاری کارگاه «ارزش‌گذاری فناوری» در پارک سمنان

کارگاه تخصصی «ارزش­‌گذاری فناوری» در ۲۷ فروردین ۹۷ با حضور ۲۴ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان و مراکز رشد وابسته، برگزار شد.

در این کارگاه مصطفی کریمیان اقبال، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، مدیرعامل شرکت گروه مشاورین ویژن و عضو انجمن بین‌ا‌لمللی پارک‌های علم و فناوری (IASP)، لزوم ارزش­‌گذاری فناوری، محصول و شرکت، روش­‌های مختلف ارزش­‌گذاری فناوری، محصول و شرکت را در قالب کلاس تیوری و کارگاه عملی تشریح کرد.

در این نشست آموزشی در بخش تیوری، سوالات اساسی برای ساخت یک محصول، نظیر دلیل ساخت نمونه و تولید آن (با توصیف مشکل و یا فرصت موجود)، نحوه­‌ تولید و فروش محصول، هزینه­‌ تمام‌شده برای تولید واحد و تولید انبوه محصول، میزان ریسک محصول برای ورود به بازار، میزان تقاضا برای محصول و قدرت چانه­‌زنی مالک که از اولین مراحل برای ارزش­‌گذاری فناوری است، بیان شد. در ادامه‌­ کارگاه موارد مرتبط با محاسبه هزینه­‌های ساخت نمونه و تولید انبوه آن، مدت خواب سرمایه (هزینه­‌ فرصت سرمایه)، تحلیل ریسک محصول، زمان دستیابی به نقطه سربه‌­سر، میزان فروش و میزان سود نیز تشریح شد و بر حفظ مالکیت مادی و معنوی ایده و دانش فنی، تعیین نوع توافق­نامه (عدم افشا، همکاری، تحقیق حمایتی، انتقال مواد، مشاوره و خدمات)، در قراردادهای مرتبط با انتقال فناوری مورد تاکید قرار گرفت.

در بخش عملی کارگاه، ۶ گروه کاری ۵ تا ۸ نفره تشکیل شد. در این بخش، هر گروه با بیان یک ایده یا دانش فنی، سرمایه­‌ مورد نیاز، ارزش محصول در مقایسه با محصول جایگزین، زمان بازگشت سرمایه، میزان درآمد و سود حاصله را تخمین زدند و بوم کسب‌وکار تیم را تکمیل کردند. در پایان کارگاه عملی ۴ ساعته، اطلاعات مورد نیاز برای ارزش­‌گذاری فناوری توسط نماینده­‌ هر گروه ارایه شد.

در بخش پایانی کارگاه، روش­‌های ارزش­‌گذاری کسب‌وکار و شرکت (روش هزینه، بازار و درآمد)، تشریح و اجرا شد.