کسب‌وکارهای جدید دانش‌بنیان هوایی توسعه می‌یابد

کسب‌وکارهای جدید دانش‌بنیان هوایی توسعه می‌یابد

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: یکی از اولویت‌های تعیین‌شده در ستاد، توسعه کسب‌و‌کارهای جدید دانش‌بنیان هوایی است.

منوچهر منطقی در خصوص تلاش‌های چند سال اخیر ستاد برای توسعه فعالیت‌های حوزه هوایی و هوانوردی در کشور، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که در ستاد مدنظر قرار دارد، توسعه کسب‌وکارهای جدیدی است که می‌توان در حوزه هوایی تعریف و ایجاد کرد.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری افزود: این کار در دنیا سال‌ها است که اجرا شده و صنعت هوایی را از حوزه نظامی صرف خارج و به زندگی عمومی مردم وارد کرده‌اند.

به گفته منطقی، توسعه هوانوردی عمومی نیز یکی از همین راهکارها است که در ستاد به صورت جدی و مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

او همچنین تصریح کرد: ضروری است که هم‌راستا با توسعه کسب و کارهای جدید دانش‌بنیان هوایی، به فکر ایجاد و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان نیز باشیم.