fa-IR
آموزش زنان روستایی برای ورود به بازار کسب‌وکار ضروریست

آموزش زنان روستایی برای ورود به بازار کسب‌وکار ضروریست

‌مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، آموزش زنان روستایی برای ورود به بازار کسب‌وکار را امری ضروری دانست.

فروغ‌السادات بنی‌هاشم در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: یکی از اهداف نظام نوین ترویج تقویت منابع انسانی مراکز جهاد کشاورزی است.

او افزود: با توجه به اهمیت حضور بانوان کارشناس به‌عنوان ناظر یا هماهنگ‌کننده امور زنان در مراکز با درخواست حضور بانوان کارشناس در مراکز از سال ۹۴ موافقت شد.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از ویژگی پروژه‌های حوزه زنان ارتباط بانوان کارشناس در مراکز با زنان روستایی است و برای اجرای برنامه‌های آموزشی زمینه‌های لازم مهیا می‌شود.

او ادامه داد: یکی از اقدامات ارزشمندی که در حوزه بانوان روستایی انجام شد، آموزش زنان روستایی در راستای ایجاد صندوق‌های خرد است که مشارکت بانوان در ایجاد این صندوق‌ها بسیار تاثیر‌گذار بود.

بنی‌هاشم تاکید کرد: تولید محصول سالم به‌عنوان یک مبحث اولویت‌دار مورد اهمیت است که استان کردستان در این مورد تجربیات ارزشمندی کسب کرد.

او عنوان کرد: بر اساس اولویت دیگر توانمندسازی کارشناسان مراکز برای دست‌یابی به اهداف پروژه و برنامه‌های امور زنان تسهیل‌گری است که نحوه برخورد و ارتباط با مردم را می‌آموزند.

بنی‌هاشم همچنین توسعه کسب‌وکار کشاورزی را برای بانوان لازم و ضروری عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های ترویج در کنار توسعه کشاورزی توجه به کسب‌وکار کوچک و خانگی کشاورزی است که بانوان روستایی با کسب اطلاعات حوزه کسب‌وکار و شناخت کارآفرینی و بازار برای خانواده منبع درآمد می‌شوند.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: استان کردستان در اجرای صندوق خرد زنان موفق عمل کرده و انتظار می‌رود در راستای نظام نوین ترویج با اجرای طرح آموزش مهارت‌افزایی کارشناسان تازه استخدام‌شده (کارشناسان پهنه) نیز موفق باشد.