fa-IR
برگزاری گردهمایی شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی

برگزاری گردهمایی شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی با هدف تقویت اکوسیستم استارت‌آپی کشور در حوزه انرژی، هدایت فارغ‌التحصیلان حوزه‌های مرتبط با انرژی در مسیر کارآفرینی انرژی و بسترسازی برای ارتباط بهتر میان سرمایه گذاران و صاحبان ایده، «گردهمایی شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی» را یکم اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار می‌کند.

این گردهمایی به محور‌های «روند شکل‌گیری شتابدهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی در ایران و جهان»، «پیش‌ران‌ها و موانع شکل‌گیری شتابدهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی در ایران»، مورد‌کاوی فرصت‌ها و چالش‌ها، موفقیت‌ها و ناکامی‌های شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی در ایران» و «راهکارهای تقویت مشارکت مردم، بخش خصوصی و نخبگان در شکل گیری و توسعه شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه انرژی در ایران» می‌پردازد.

همچنین هوشمندسازی زنجیره ارزش انرژی، بهینه‌سازی انرژی، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت و گاز و محیط زیست انرژی نیز از دیگر موضوعات این گردهمایی است.