fa-IR
دوره شتاب‌دهی مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی ایران برگزار می‌شود

دوره شتاب‌دهی مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی ایران برگزار می‌شود

مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی ایران، وابسته به پژوهشگاه علوم ورزشی دوره شتاب‌دهی برگزار می‌کند.

در این دوره که به مدت ۶ تا ۹ ماهه برگزار می‌شود، تا ۳۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری خواهد شد و در هر مرحله ۱۵ تا ۲۰ استارت‌آپ، هسته فناور یا شرکت، حضور خواهند داشت.

در دوره شتاب‌دهی مرکز ملی نوآوری‌های ورزشی ایران از طریق ارتباط تخصصی با وزرات ورزش و کمیته ملی المپیک بازرایابی مناسب صورت می‌گیرد.

علاقه‌مندان در حوزه‌های «بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی»، «نرم‌افزار‌ها و اپلیکیشن‌های ورزشی»، «ابزارها و تجهیزات تمرینی و کمک‌تمرینی ورزشی»، «پوشاک و تجهیزات ورزشکاران»، «تجهیزات آزمایشگاهی حوزه علوم ورزشی و مهندسی ورزش»، «تجهیزات ارزیابی و رشد مهارت‌های حرکتی ورزشی»، «شبیه‌سازهای ورزشی و واقعیت‌ مجازی» و «تجهیزات توانبخشی ورزشی» و «نوآوران حوزه تغذیه ورزشی» تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ فرصت دارند برای ارسال ایده‌های خود به سایت پژوهشگاه علوم ورزشی مراجعه کنند.