برگزاری کارگاه «تفکر چابک و آشنایی با روش اسکرام» در بوشهر

برگزاری کارگاه «تفکر چابک و آشنایی با روش اسکرام» در بوشهر

کارگاهی تخصصی با عنوان «تفکر چابک و آشنایی با روش اسکرام» چهارشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خلیج فارس برگزار شد.

این کارگاه برای آشنایی تیم‌های برنامه‌نویسی با روش اسکرام و مفاهیمی چون «اصول و قواعد چابکی»، «چگونگی تشکیل یک تیم اسکرام»، «ارتباطات و مستندسازی‌» و «چگونگی رویارویی با تغییرات در سازمان در چارچوب اسکرام» برگزار شد.

یوسف علیپور، بنیان‌گذار پینوکس و مشاور استارت‌آپ‌های حوزه برنامه‌نویسی، ابتدا به برخی مشکلات موجود در تیم‌های برنامه نویسی اشاره کرد. مشکلاتی چون زمان‌بندی نامناسب و غیرواقعی، کیفیت پایین نرم‌افزارهای تولیدی، تحلیل نادرست نیازمندی‌ها، نداشتن ارتباط‌ مناسب و موثر با مشتری، دقت پایین نرم‌افزار تولیدی و عدم پذیرش و مدیریت تغییرات در تیم که می‌تواند باعث نابودی یک تیم شود.

علیپور در ادامه درباره روش اسکرام و مزیت‌های آن برای چابک‌سازی تیم و به حداقل رساندن مشکلات ذکرشده توضیحاتی ارایه کرد.

او گفت: پیاده‌سازی این روش در یک تیم باعث ایجاد مزیت‌هایی در ساختار و پروژه‌های در دست اجرای یک تیم برنامه‌نویسی می‌شود. مزیت‌هایی مانند تحویل به‌موقع پروژه، کاهش هزینه، کاهش ریسک، پیش‌بینی فرآیند توسعه، هماهنگی بین اعضای تیم که همه این فاکتورها باعث کاهش و کنترل باگ و در نهایت رضایت مشتریان می‌شود.

در بخش پایانی، علیپور به مفاهیمی چون «اعتبارسنجی محصول»، «برش عمودی محصول» و «برش افقی محصول» اشاره کرد و درمورد هر یک از آن‌ها توضیحاتی به شرکت‌کنندگان ارایه کرد و به سوالات حاضران در کارگاه درمورد مفاهیم ارایه‌شده پاسخ داد.