برگزاری جشنواره کسب‌وکارهای نوپا

برگزاری جشنواره کسب‌وکارهای نوپا

در آستانه برگزاری نخستین جشنواره ملی کسب‌وکارهای نوپا در حوزه صنعت و معدن که از ۱۰ تا ۱۲ اسفندماه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک صنعت و معدن و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محل این دانشگاه برگزار می‌شود، بانک صنعت و معدن از اندیشمندان، صاحبان ایده‌های نوآورانه و صنعتگران کشور دعوت کرد تا به‌منظور ایجاد فرصتی در راستای برقراری تعامل مناسب و اثربخش در این جشنواره حضور یابند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، جشنواره ملی کسب‌وکارهای نوپا از سه بخش نمایشگاه ایده‌های نوآورانه، نمایشگاه سرمایه‌گذاران کارآفرین و رقابت ایده‌های برتر تشکیل خواهد شد و فرصتی مناسب را برای ارتباط بین سرمایه‌گذاران کارآفرین و صاحبان ایده فراهم خواهد آورد.

حمایت مالی بانک صنعت و معدن از ایده‌های برتر و آماده فاز تجاری‌سازی که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی باشند و ارائه خدمات مشاوره‌ای و بررسی مالی توسط این بانک، شرکت‌های زیرمجموعه آن و مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دستاوردهایی است که شرکت‌کنندگان در جشنواره از آن بهره‌مند خواهند شد.