اولویت‌های فضای مجازی کشور برای سال ۱۳۹۷ تعیین شد
در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس‌جمهوری

اولویت‌های فضای مجازی کشور برای سال ۱۳۹۷ تعیین شد

در جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی اولویت‌های فضای مجازی کشور برای سال ۱۳۹۷ تعیین شد. راه‌اندازی خدمات پایه و پرکاربرد بومی در بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه هوشمندی و اینترنت اشیا و توسعه اقتصاد و کسب‌و‌کار در فضای مجازی به عنوان اولویت‌های فضای مجازی مطرح شدند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی عصر دوشنبه، ۲۱ اسفند‌ماه ۱۳۹۷ در جلسه ای به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، اولویت‌های فضای مجازی کشور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برای سال ۱۳۹۷ تعیین کردند.

در این جلسه مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی، برنامه‌های مربوط به اولویت های تعیین شده را در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ ارایه کند.

راه‌اندازی خدمات پایه و پرکاربرد بومی در بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه هوشمندی و اینترنت اشیا، توسعه اقتصاد و کسب‌و‌کار در فضای مجازی، تولید محتوا در حوزه فرهنگی و نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، از مهم‌ترین اولویت‌های تعیین شده است.