fa-IR
پارک علم و فناوری استان زنجان افتتاح شد

پارک علم و فناوری استان زنجان افتتاح شد

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه وظیفه ما فراهم کردن محیط برای کسب‌و‌کار است، گفت: روش‌های تامین مالی باید از وام به‌سوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر حرکت کند.

سورنا ستاری شنبه ۱۹ اسفندماه در مراسم افتتاح پارک علم و فناوری استان زنجان با بیان اینکه پارک علم و فناوری جای جوانان است، اظهار کرد: سرمایه این افراد در جیبشان نیست، بلکه در مغزشان است.

وی با اشاره به حضور ۲۲ شرکت در پارک علم و فناوری استان زنجان تا پیش از افتتاح آن، تصریح کرد: محیط کسب‌وکار در حوزه بازارسازی باید مهیا شود.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان بابیان اینکه جوانان باید به‌سوی بازارهای خصوصی حرکت کرده و هرچند بازارهای دولت خوب بوده اما باید بیشتر تمرکز بر بازارهای غیردولتی داشته باشند، گفت: جوانان در پارک‌های علم و فناوری تمرکز خود را برای فروش خدمات به مردم و سیستم خصوصی متمرکز کنند.

ستاری با اشاره به اینکه مدیر شرکت دیجی‌کالا زنجانی بوده و در‌ حال‌حاضر فروش روزانه ۱۲ میلیارد تومانی دارد، اظهار کرد: این شرکت، شرکت خوبی بوده و تنها حریف آن در آسیا شرکت علی‌بابای چین است.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد، ابراز کرد: اما هنر شرکت‌های دانش‌بنیان مستقل بودن آن است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه وظیفه ما فراهم کردن محیط است، گفت: روش‌های تامین مالی باید از وام به‌سوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر حرکت کند.

ستاری با تاکید بر اینکه زمین خوردن در حوزه کارآفرینی یک مزیت است، ابراز کرد: درس گرفتن از این زمین خوردن‌ها، کارآفرین‌های خوبی را در آینده ایجاد خواهد کرد.