رقابت ۱۱۷ استارت‌آپ در هفتمین جشنواره فاوا
مسئول بررسی استارت‌آپ‌ها در هفتمین جشنواره فاوا خبر داد

رقابت ۱۱۷ استارت‌آپ در هفتمین جشنواره فاوا

عضو کارگروه استارت‌آپ‌ها و دستگاه برتر دولت الکترونیک هفتمین جشنواره فاوا، با بیان این‌که برای بررسی استارت‌آپ‌های شرکت‌کننده ۵ شاخص اصلی مد نظر قرار داشت، گفت: سه شاخص ۲۵ امتیازی بود و دو شاخص تجربه کاربری ۱۰ و وضعیت رقابتی مشابه ۱۵ امتیاز داشت که در مجموع ۱۰۰ امتیاز در نظر گرفته شد.

عطا خلیقی، مسئول بررسی استارت‌آپ‌ها در هفتمین جشنواره فاوا  گفت: استارت‌آپ‌های شرکت‌کننده در جشنواره امسال در ۵ شاخص، مدل تجاری، مقیاس پذیری و قابلیت گسترش‌پذیری استارت‌آپ، نوآوری در ایده یا بومی‌سازی، تجربه کاربری و وضعیت رقابتی یا نداشتن مشابه داخلی مورد بررسی قرار گرفتند.

او افزود: شرکت‌کنندگان از طریق فراخوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فراخوان مرکز کسب‌و‌کارهای نوپا برای شرکت در جشنواره دعوت شدند .

خلیقی با اعلام این‌که در مجموع ۱۱۷ استارت‌آپ برای شرکت در جشنواره نامنویسی کرده‌اند تصریح کرد:   ۶داور استارت‌آپ‌ها را بر اساس شاخص‌های اعلام شده مورد بررسی قرار دادند و در نهایت چهار استارت‌آپ به عنوان برنده معرفی می‌شوند.

عضو کارگروه استارت‌آپ و دستگاه برتر دولت الکترونیک هفتمین جشنواره فاوا گفت: برای نخستین‌بار است که در جشنواره عنوانی به نام استارت‌آپ‌های حوزه فناوری تعیین شده است و شرکت کنندگان این بخش در جشنواره‌های گذشته با عناوین دیگری در جشنواره حضور داشتند.