اقدام صندوق نوآوری و شکوفایی موازی‌کاری نیست
پاسخ رییس صندوق نوآوری به انتقادات

اقدام صندوق نوآوری و شکوفایی موازی‌کاری نیست

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در پاسخ به انتقادات از این نهاد مالی گفت: ما به صورت سرمایه‌ای و بر اساس اساسنامه خودمان عمل می‌کنیم و اقدام ما هیچ گونه موازی‌کاری نیست.

بهزاد سلطانی، امروز، ۱۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۶ در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر انتقاداتی که به عملکرد این صندوق وارد شده است، اظهار داشت: ما باید یا مثل ادارات به صورت هزینه‌ای و یا مثل بانک‌ها به صورت سرمایه‌ای عمل کنیم.

او افزود: اگر قرار است هزینه‌ای باشیم، دولت باید هر سال بودجه‌ای در اختیار ما قرار دهد و در سال دیگر دوباره بودجه‌ای به صندوق اختصاص دهند تا این میزان بودجه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد اما دولت چنین بودجه‌ای ندارد. 

سلطانی اظهار کرد: بر اساس اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ما به عنوان نهاد سرمایه‌ای عمل می‌کنیم. به این صورت است که دولت بودجه‌ای در اختیار صندوق قرار می‌دهد و صندوق باید با سود سپرده خود که از سوی دولت به عنوان بودجه واریز می‌شود، شرکت‌های دانش‌بنیان را حمایت کند این موضوع در اساسنامه تصویب شده و در حال انجام است.

او با بیان این‌که اگر در اساسنامه تغییری صورت گیرد و سپرده‌گذاری نداشته باشیم ما همین کار را انجام می‌دهیم، گفت: برخی می‌گویند که از اصل سرمایه وام دهیم. اگر این امر محقق شود، بودجه صندوق به اتمام می‌رسد و نمی‌توانیم به خوبی از شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و به آن‌ها تسهیلاتی ارایه دهیم. ما مشکلی نداریم که از اصل سرمایه تسهیلات ارایه دهیم.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: موضوع سپرده‌گذاری در هیات امنا صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده است؛ باید صندوق مانند شرکت‌ها اقتصادی عمل کند زیرا نمی‌تواند همانند وزارت علوم و معاونت علمی به صورت هزینه‌ای از شرکت‌ها حمایت داشته باشد. اگر اقتصادی فکر نکنیم بودجه صندوق تمام می‌شود.

به گفته او، هیچ شرکتی نیست که بگوید صندوق تسهیلاتی ارایه نکرده مگر این‌که از صندوق حمایت نشده باشد؛ آن شرکت‌هایی که اعتراض دارند یا نتوانسته‌اند تسهیلات صندوق را دریافت کنند و یا رقم بالایی تقاضا داشته‌اند.

سلطانی ادامه داد: بر اساس اساسنامه باید شرکت‌ها را قبل از ارایه تسهیلات از نظر مالی، بازاری و بانکی مورد ارزیابی قرار دهیم. برخی از این شرکت‌ها احتمالا بدهی بانکی بالایی داشته‌اند که از سوی صندوق تسهیلات دریافت نکرده‌اند.

او با اشاره به فعالیت دستگاه‌ها در سه زمینه گفت: دستگاه‌ها باید به صورت‌های رگولاتوری، سیاستگذاری یا مجری عمل کنند اما صندوق نوآوری و شکوفایی مانند بانک‌ها مجری است و به صورت رگولاتوری نقش هماهنگ‌کننده بین صندوق‌های پژوهش و فناوری را دارد. از این رو نمی‌توان گفت که صندوق به صورت موازی‌کاری عمل می‌کند.

سلطانی اظهار کرد: حدود ۳۵ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌ها زیر نظر وزارت علوم، ۳۳ درصد شرکت‌ها در مراکز رشد پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، ۲۰ درصد شرکت‌ها در مناطق آزاد زیر نظر وزارت صنایع، ۵ درصد شرکت‌ها مرتبط با ستادهای معاونت علمی هستند.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به در نظر گرفتن این شرایط، صندوق نوآوری و شکوفایی هیات امنایی طراحی شده که هر چهار وزیر برای تصویب سیاست‌ها در خصوص شرکت های دانش‌بنیان حضور دارند و صندوق می‌تواند به این شرکت‌ها تسهیلات ارایه کند.

او با بیان این‌که کار وزارت علوم و معاونت علمی در رده سیاست‌گذاری است، گفت: کار صندوق نوآوری و شکوفایی اجراست. این موضوع در کل دنیا همین‌گونه پیش می‌رود و نمی‌توان گفت که موازی کاری است.

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: به نظرم کار درستی نیست که بیاییم عملکرد دو نهاد را با یکدیگر مقایسه کنیم. معاونت علمی به صورت هزینه‌ای عمل می‌کند و می‌تواند میزان بودجه‌ای که به آن اختصاص می‌یابد را هرگونه که می‌خواهد به شرکت‌ها تخصیص دهد اما صندوق نوآوری و شکوفایی بودجه خود را صرف شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کند.

او تاکید کرد: در سال ۹۶ بانک‌ها سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌ها اختصاص دادند که شاید در طی سه سال برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان شود. بانک‌های سراسر کشور ۵۶۰ برابر صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه دارند اما ماموریت آن‌ها حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیست که صندوق با این بانک‌ها تفاهم نامه‌هایی دارد که بتوانند از شرکت‌ها حمایت کنند. این میزانی که بانک‌ها از شرکت‌ها حمایت کرده‌اند یک دهم سرمایه‌شان بوده است اما باید ۵۶ برابر صندوق به شرکت‌های دانش بنیان وام دهند.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: دو صدم درصد سرمایه بانک ها به شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته که این موضوع باید به ۱۰ درصد برسد.

او با بیان این‌که بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا هستند، گفت: ما نمی‌توانیم از شرکت‌های نوپا حمایت کنیم و خدماتی به آن‌ها ارایه دهیم اگر شرکت‌های کوچک و نوپا به سمت سرمایه‌گذاری روند می‌توانیم از آن‌ها حمایت‌هایی داشته باشیم.

سلطانی درباره بودجه‌ای که صندوق نوآوری و شکوفایی به برخی شرکت‌های دولتی ارایه کرده است، گفت: برخی از این شرکت‌ها به دلیل این‌که سازمان دولتی مربوطه به آن‌ها نتوانسته بدهی خود را بدهد، نتوانسته‌اند وامی که از صندوق دریافت کرده‌اند را بازپس دهند. ما به این شرکت‌ها سه ماه فرصت می‌دهیم تا بتوانند بدهی خود را پس دهند اگر پس ندهند بازرسی ایراد می‌گیرد.

او با بیان این‌که بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی بالاست اما این مساله رو به کاهش است، گفت: ۹۲ هزار میلیارد تومان برابر با میزانی است که از این بدهی‌ها اعلام شده که بخشی از آن‌ها دانش‌بنیان است.