کارگاه «اتیکت‌های ایمیل در تعاملات بین‌المللی» در کرمانشاه
در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد

کارگاه «اتیکت‌های ایمیل در تعاملات بین‌المللی» در کرمانشاه

کارگاه «اتیکت‌های نگارش ایمیل با محوریت کسب‌وکار درتعاملات بین‌المللی» در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد.

کارگاه « اتیکت‌های نگارش ایمیل با محوریت کسب‌وکار در تعاملات بین‌المللی» با همکاری مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا، چهارشنبه ۱۶ اسفند در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.

مختار منوچهرآبادی، مسئول امور بین‌الملل پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه به عنوان مدرس این کارگاه به ارایه توضیحات مبسوط در خصوص اتیکت‌های نگارش ایمیل در تعاملات بین‌المللی و آموزش بخش‌های مختلف ساختار ایمیل از جمله salutation, introduction, body و closing پرداخت.

منوچهرآبادی به اهمیت و نقش فرهنگ کارآفرینی در توسعه فناوری جوامع مختلف اشاره کرد و توجه به مولفه‌های مختلف فرهنگ کارآفرینی را از ضروریات توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه دانست.

وی در ادامه به اهمیت توجه به مقوله برند شخصی اشاره کرد و نوشتن ایمیل با توجه به اتیکت‌های ضروری و رعایت ساختار مناسب را از الزامات ایمیلی عنوان کرد که در ذهن مخاطب تاثیر مثبت می‌گذارد و منجر به شکل‌گیری برندی مثبت از فرستنده ایمیل در ذهن دریافت‌کننده می‌شود.

در این کارگاه که در سالن کنفرانس شهید نوروزنژاد سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار شد، ۱۷ نفر شرکت کردند و مدیران واحدهای فناور پارک علم و فناوری به بحث و تبادل نظر با مدرس کارگاه پرداختند.