fa-IR
پیاده‌سازی الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی در آموزش ICT

پیاده‌سازی الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی در آموزش ICT

مجری تامین زیرساخت‌های آموزش مهارتی وزارت ارتباطات از پیاده سازی الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی ملل متحد برای مهارت‌آموزی حوزه ICT خبر داد.

وحید یزدانیان در بیستمین کنگره‌ سراسری همکاری‌های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه‌ ملی، گفت: درحال حاضر الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی ملل متحد در حال پیاده‌سازی است و ما در حوزه‌ ICT در استان‌های کمتر برخوردار در حال پیاده‌سازی این مدل هستیم.

او درباره الگوی سازمان توسعه اقتصادی ملل متحد برای ایجاد اشتغال و مهارت‌آموزی در این حوزه افزود: الگوی سنتی این طرح به این صورت است که فارغ التحصیلان جویای کار برای ورود به بازار کار، پس از دانشگاه، مهارت‌هایی کسب می‌کنند و سپس وارد بازار کار می‌شوند. از معایب این روش می‌توان به مدرک‌گرایی و طول مدت زمان شروع دوره‌ مهارتی تا اتمام آن اشاره کرد.

رییس دانشکده پست و مخابرات ادامه داد: مدل دوم، دانشگاه‌های مهارت محور هستند که انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و دانشجویان مهارت‌محور که فارغ‌التحصیل شده‌اند را به جامعه تحویل می‌دهند. این مدل باعث کاهش رشد بیکاری در کشور می‌شود.

یزدانیان با اشاره به مدل توسعه یافته و کنونی این طرح در قالب مدل سوم، گفت: در حال حاضر الگوی سازمان توسعه اقتصادی ملل متحد در قالب طرح سوم در استان‌های کمتر برخوردار حال پیاده‌سازی است. در این مدل شرکت‌ها درخواست نیروی ماهر می‌کنند و سپس ارتقای مهارت صورت می‌گیرد که تعهد ایجاد شغل در این بخش حایز اهمیت است.

به گفته او، در این مدل نیروی ماهر وارد بازار کار شده و به دنبال آن، بازار کار جدید خلق می‌شود. در این طرح شرکت‌ها مهارت را اعلام می‌کنند و دولت نقش کلیدی در ارتقای مهارت دارد.

مجری تامین زیرساخت‌های آموزش مهارتی وزارت ارتباطات با بیان این‌که عدم وجود مهارت کافی از دلایل مهم بیکاری بوده و سطوح مهارت‌ها پایین است، افزود: مزایای حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در صورت توجه می‌تواند منتج به ایجاد اشتغال شود.

رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به پتانسیل‌های حوزه ICT تاکید کرد: این بخش زیرساختی حیاتی برای سایر بخش‌های اقتصادی است و در توسعه‌ اجتماعی نیز موثر بوده و مخاطب‌پذیری بالایی دارد. بر این اساس کسب‌وکارهای جدید در این حوزه به سرعت شکل می‌گیرد.