برگزاری نهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی مکانیک در دانشگاه یاسوج

بر پایه این گزارش، نهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی مکانیک در سالن شهید چمران دانشکده علوم با سخنرانی سرپرست دانشگاه یاسوج آغاز شد.

دکتر احمد عریان، ضمن خیرمقدم به چهره ماندگار علمی کشور ،دکتر یعقوبی که سخنران کلیدی این کنفرانس است به نو شدن و کاربردی شدن رشته‌های تحصیلی اشاره کرد.

سرپرست دانشگاه یاسوج، آسیب شناسی و باز نگری رشته‌های تحصیلی را از الزامات چنین کنفرانس‌هاو نشست‌هایی دانست.

وی دانشگاه یاسوج را پر پتانسیل برای تشکیل حلقه‌های علمی دانست و از کارشناسان و صاحب نظران خواست تا در انجام کارهای پژوهشی در کنار دانشگاه یاسوج باشند.

دکتر عریان، مزیت‌ دانشگاه‌های مادر و قطب‌های علمی کشور را وجود شخصیت های علمی منحصربفرد دانست که این مهم میتواند فرصت‌های معتبر علمی ومطالعاتی مناسبی برای رفع نیاز بسیاری از پژوهشگران باشد.

در ادامه  آیین افتتاحیه این کنفرانس ،دکتر امیدوار دبیر اجرایی کنفرانس به بیان دلایل برگزاری این رخداد علمی پرداخت.

دکتر کهزادی، نائب رئیس سازمان نظام مهندسی استان نیز دیگر سخنران این کنفرانس بود.

دکتریعقوبی، چهره ماندگار علمی کشور ، عضو فرهنگستان علوم و استاد تمام گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز نیز به ارائه سخنرانی کلیدی پرداخت که موضوع  این سخنرانی "الزامات حرفه ای و فرهنگی در آموزش مهندسی "بود.

مسابقه چالش جاذبه (نجات تخم مرغ) نیز از دیگر برنامه‌های این کنفرانس بود.