اثنی‌عشری رییس شورای مرکزی نصر ایران شد
در نخستین نشست پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نصر کشور

اثنی‌عشری رییس شورای مرکزی نصر ایران شد

در نخستین نشست اعضای پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که دیروز ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۶، چهار روز پس از انتخابات شورای مرکزی برگزار شد، محمدباقر اثنی عشری با رای تمام اعضا به عنوان رییس شورای مرکزی دوره پنجم انتخاب شد.

در عین حال اعضای شورای مرکزی از بین خود سه نفر را برای دریافت حکم ریاست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به رییس جمهور انتخاب کردند.

بر اساس انتخاباتی که روز گذشته بین اعضای شورای مرکزی برگزار شد، محمد باقر اثنی‌عشری با کسب 20 رای، وحید تائب با ۲ رای و همچنین حمید توسلی با ۱ رای به عنوان سه کاندیدای ریاست نصر کشور انتخاب شدند که به زودی طی نامه‌ای اسامی آن‌ها به رییس جمهوری ارسال خواهد شد.

اعضای شورای مرکزی سازمان نصر کشور متشکل از  ۲۳ نفر است که  ۲۰ نفر به رییس نصر تهران رای داده‌اند و این امر نشان می‌دهد که  بخش زیادی از اعضای صنف موافق ریاست محمدباقر اثنی‌عشری هستند.با این وجود تا حکم رییس جمهور باید منتظر ماند.

همچنین در نخستین نشست شورای مرکزی دوره پنجم رییس و نواب رییس این شورا نیز انتخاب شدند.

محمدباقر اثنی عشری به عنوان رییس و عباس رمدانی نایب رییس اول و نظام الدین خوارزمی نایب رییس دوم به اتفاق آرا انتخاب شدند. همین‌طور محمد اطرج نیز به عنوان خزانه دار شورای مرکزی برگزیده شد.