ملاک ارزیابی در جشنواره فاوا شاخص‌های بین‌المللی است
مدیر‌ کل‌ دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک در سازمان‌ فناوری‌ اطلاعات‌ ایران

ملاک ارزیابی در جشنواره فاوا شاخص‌های بین‌المللی است

مدیر‌ کل‌ دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک در سازمان‌ فناوری‌ اطلاعات‌ ایران با اعلام اینکه برای تعیین دستگاه‌های برتر حوزه دولت الکترونیک از شاخص‌های بین‌المللی استفاده کردیم، گفت: شاخص‌های بین‌المللی عرضه خدمات الکترونیکی و سطح بلوغ دستگاه‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهند.

شهلا اصولی با بیان اینکه تاکنون بر اساس مدل ۵ مرحله‌ای سازمان ملل در مورد دولت الکترونیک در ۲ دوره  دستگاه‌ها دولتی را ارزیابی کرده‌ایم، گفت: دوره اول سال ۹۵، دوره دوم تابستان ۹۶ بوده است و دوره سوم در دست انجام است و به دلیل این‌که  ارزیابی دستگاه‌های دولتی هنوز به اتمام نرسیده است در این دوره جشنواره ملاک عمل قرار نمی‌گیرد.

مدیر مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا فاوا در مورد تعداد دستگاه‌های بررسی شده در این دوره جشنواره فاوا بیان کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی که شناسنامه خدماتشان از طرف سازمان امور اداری و استخدامی تایید شده‌اند در این دوره ارزیابی شده‌اند و فراخوانی برای حضور در ارزیابی منتشر نشده است.

اصولی در مقایسه کیفیت جشنواره امسال با سال گذشته گفت: نسبت به سال قبل پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و در دوره سوم که اکنون در حال بررسی آن هستیم پیشرفت‌ها بسیار بیشتر بوده است که در جشنواره سال بعد اعلام می‌شود.