امضای تفاهم‌نامه همکاری با چین برای توسعه پارک فناوری پردیس

امضای تفاهم‌نامه همکاری با چین برای توسعه پارک فناوری پردیس

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به‌منظور توسعه فاز سوم پارک فناوری پردیس، تفاهم‌نامه همکاری با کشور چین را امضاء کرد.

در نشستی که با حضور علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، مهدی صفاری‌نیا، رییس پارک فناوری پردیس و شرکت کمسی از چین برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه فاز سوم پردیس با کشور چین امضا شد.

علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در این نشست، فعالیت‌های صورت گرفته در پارک فناوری پردیس را در زمره فناوری‌های، نوین و برجسته خواند و گفت: پارک فناوری پردیس در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین پارک‌های علم و فناوری در کشور است؛ از این‌ رو تامین مالی در توسعه این پارک می‌تواند به انتقال فناوری در حوزه بین‌المللی کمک کند.

دلیری توسعه پارک فناوری پردیس را یکی از برنامه‌های اصلی در دولت دوازدهم خواند و گفت: توسعه پارک فناوری پردیس از مهم‌ترین اهداف در دولت دوازدهم است تا بتوانیم شرایط فعلی این پارک را ارتقا دهیم. در این مسیر نیازمند ایجاد ارتباط میان ظرفیت‌های فعلی این پارک با استفاده از ظرفیت‌های موجود در آینده هستیم.

او با تاکید بر توسعه هزار هکتاری پارک فناوری پردیس اظهار کرد: با توسعه فاز سوم پارک فناوری پردیس می‌توانیم استقرار شرکت‌ها، آزمایشگاه‌های مرجع و مجموع خدمات فناوری را در این مجموعه داشته باشیم. تمامی مجموعه‌ها که می‌توانند خدمات عمومی، تخصصی و خدمات آزمایشگاهی، همچنین پولی، مالی و بانکی را ارایه دهند نیز می‌توانند در این مجموعه مستقر شوند.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در ادامه گفت: برای استقرار این مجموعه بزرگ در پارک فناوری پردیس ممکن است منابع دولتی موجود در پارک نتوانند پاسخگو این اقدام باشند. به همین دلیل، با ورود به بحث تامین مالی از طریق کشورهای چین و عمان، درصدد رفع این موانع هستیم.

دلیری گفت: تفاهم‌نامه همکاری با شرکت ملی کمسی که اکثر پروژه‌های تامین مالی در ایران توسط این شرکت به انجام می‌رسد با هدف توسعه فاز سوم پارک فناوری پردیس امضا شد. طی این تفاهم‌نامه ۱۲۵ میلیون یورو در مدت  ۱۰ سال و دو سال تنفس برای ساخت و تجهیزات فاز سوم پارک فناوری پردیس در نظر گرفته‌شده است.

او در ادامه گفت: همچنین بر طبق این تفاهم‌نامه مقرر شد، صندوق فناوری‌های نوین به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس همکاری خود را با شرکت چینی کمسی داشته باشد تا منابع مالی را برای توسعه پارک به کار گیرد. پس از امضای این تفاهم‌نامه، عملیات اجرایی آن در سال ۹۷ شروع خواهد شد.

دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت بررسی‌های متعددی را در زمینه تامین مالی پروژه آغاز کردند.

در گام نخست پیشنهادات شرکت مهندسی CAMCچین مورد بررسی قرار گرفت و طی جلسات و مکاتبات متعدد پیشنهاد دفتر با مشاوره پارک فناوری پردیس نهایی شد.

طرف چینی نیز پیشنهاد جدیدی ارایه کرد که نهایتا در نشستی مشترک با حضور ۴ نفر از مقامات ارشد و نمایندگان شرکت مذکور، تفاهم‌نامه طرف ایرانی موردتوافق طرفین قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت ۴ماه با مشارکت طرفین قرارداد اجرایی نهایی تهیه شده و به تایید طرفین برسد.

پارک فناوری پردیس بزرگ‌ترین پارک فناوری کشور است و اجرای فاز سوم آن، زمینه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های راهبردی و موردنیاز کشور را هرچه بیشتر فراهم می‌کند. ارزش ارزی این تفاهم‌نامه دوجانبه ۱۲۵ میلیون یورو است.