نقش مهم مرکز توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپای فاوا

نقش مهم مرکز توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپای فاوا

پیش از راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا، با نخبگان این شاخه علم و فناوری مشورت شد و ما هدف این مرکز را به‌عنوان یک توانمندساز و تسهیل‌گر تعریف کردیم. خوش‌بختانه دولت هم همین جهت‌گیری را پذیرفت و تا زمانی که این مرکز از این هدف فاصله نگیرد، می‌تواند به‌عنوان یک تسهیل‌کننده بسیار خوب عمل کرده و به‌ویژه طبقه جوان و خوش‌فکر از خدمات آن بهره‌مند شوند.


حمیدرضا ربیعی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف
همچنین این مرکز می‌تواند خلأ موجود در بحث کسب‌وکارهای نوپا چه به لحاظ حمایت دانشی و چه حمایت ارزان مالی را برطرف کند.
هرچند سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به‌عنوان دبیرخانه مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا فعالیت می‌کند، اما قرار شده از تمام توان و تجربه بخش دانشگاهی و بخش خصوصی که در این زمینه جلوتر از بقیه جامعه هستند استفاده شود. این توان و تجربه از طریق این مرکز می‌تواند به سراسر کشور گسترش‌یافته و زمینه‌های لازم برای رشد کسب‌وکارها در شهرستان‌ها را فراهم آورد.
نکته مهم دیگر این‌که به دلیل نیاز و خلأ موجود در این زمینه از یک‌سو و جذابیت بازار کسب‌وکارهای نوپا از سوی دیگر، مسلماً این خطر هست که افراد سودجو از داخل و یا خارج از کشور وارد این بازار شده و فرصت سوزی کنند. به همین جهت مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا باید کانون تجمع صاحب‌نظران کسب‌وکار بوده و مراکز علمی و تجربی صاحب صلاحیت را اعلام کند و از تأیید حرکاتی که ریشه صحیحی ندارد، بپرهیزد.
البته باید تأکید کنم این وظیفه همه اعم از دولت و نخبگان و رسانه‌هاست که عملکرد این مرکز را رصد کرده و مانع انحراف آن از کارکردهای یادشده شوند.