تاسیس کانون شکوفایی خلاقیت جوانان و نوجوانان در یاسوج

تاسیس کانون شکوفایی خلاقیت جوانان و نوجوانان در یاسوج

سید شمس‌الدین هاشمی، رییس پارک علم و فناوری استان روز چهارشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۶ گفت، کانون شکوفایی خلاقیت جوانان و نوجوانان با هدف شناسایی نوجوانان و جوانان خلاق، بسترسازی برای شکوفایی خلاقیت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم برای حمایت از ایده پردازان به‌زودی در پارک علم و فناوری یاسوج راه‌اندازی می‌شود.

هاشمی در اولین نشست شورای پارک علم و فناوری افزود: با راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت برای تشویق ایده پردازان به صاحبان ایده‌های اثربخش تا سقف ۲۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

هاشمی، از راه‌اندازی مرکز رشد و کارآفرینی در پارک علم و فناوری استان در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد با گشایش آن شمار مراکز رشد و کارآفرینی استان به ۵ مرکز می‌رسد.

رییس پارک علم و فناوری استان افزود، هم‌اکنون ۶۰ واحد فناور در مراکز رشد استان فعالیت دارند.

در این نشست اعضای شورای پارک علم و فناوری استان ازجمله جعفر گوهرگانی، معاون پشتیبانی استاندار و حسن نوروزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احکام خود را دریافت کردند.

در نخستین نشست شورا، اساسنامه و قراردادهای کاری شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.