کسب مقام اول جشنواره نانو توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

 

بر پایه این گزارش، در دوازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو از 5 موسسه پژوهشی و دانشگاه برتر، 10 محقق جوان برتر و 3 مجله برگزیده تقدیر شد.

در این جشنواره، دکتر مهراورنگ قائدی موفق شد در حوزه " کاربرد نانو ساختارها در استخراج و پیش تغلیظ ترکیبات یا حذف و تخریب آلاینده ها" به مقام اول مشترک دست یابد.

گفتنی است انتخاب 10 محقق برتر از میان 6000 طرح مختلف و گزینش موسسات پژوهشی از میان 200 مرکز تحقیقات انجام شده بود که بخشی از شاخص ها دارای رویکرد تجاری سازی و همکاری های صنعتی بود.

دکتر قائدی پیش ازاین توانسته بود عنوان شیمیدان برجسته ایران را کسب کند.