معاون وزیر علوم در مراسم تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست دانشگاه یاسوج:

دانشگاه یاسوج علی رغم جوان بودن در نظام سطح بندی دانشگاههای کشور نمره قابل قبولی دارد

در این آیین که تعدادی از مدیران استانی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، کارکنان دانشگاه و دانشجویان حضور داشتند دکتر شریعتی نیاسر با تسلیت سانحه هوایی اخیر و گرامیداشت یاد مرحوم دکتر عسکریان بنیانگذار دانشگاه یاسوج گفت: وضعیت آموزشی کشور در دهه‌های اخیر با وضعیت آموزشی  قبل از انقلاب قابل قیاس نیست و حضور مراکز آموزش عالی در مناطق محروم افتخار آمیز است.

 وی با اشاره به آمار مختلف آموزش عالی در قبل و بعد از انقلاب بیان داشت: اگر امروز در شرایطی هستیم که بالغ بر پنجاه درصد جامعه دانشگاهی ما را بانوان تشکیل می‌دهند و همگام با مردان در عرصه‌های علمی پیشرو می‌باشند از نقاط روشن مدیریت آموزش عالی در نظام اسلامی است.

وی گفت: قدرت امروز کشورهای دنیا مبتنی بر قدرت علم و تکنولوژی است و نه قدرت سلاح که البته این کشورها با تلاش و سختی به این قدرت دست یافتند و طبق آیات شریفه قرآن انسانها برای رسیدن به کمال بایستی تلاش کنند.

دکتر شریعتی نیاسر اضافه کرد: توفیقات امروز جامعه ما نیز حاصل تلاشها و مجاهدت هاست و البته مشکلات و چالش‌های فراوانی نیز داریم که بایستی با خرد جمعی و توکل برخدا بر چالش‌ها فایق آییم.

وی توسعه بی رویه در آموزش عالی را یکی از مشکلات امروز دانست و افزود: رشد کمی آموزش عالی از برکات نظام اسلامی است اما این خیر و برکت زمانی میتواند اثر گذار باشد که بتواند باری از دوش جامعه بردارد.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: اتلاف سرمایه‌های انسانی از جمله معضلات به جا مانده  رشد بی رویه آموزش عالی است.

دکتر شریعتی همچنین تجمیع حوزه های پزشکی و غیر پزشکی را از الزامات امروز حوزه آموزش عالی کشور دانست.

 وی همچنین عدم توجه به ماموریت گرایی، فقدان هم افزایی و  نبود ساماندهی موسسات آموزش عالی را از دیگر چالش‌های آموزش عالی بیان کرد و افزود: ما بایستی در برنامه‌ریزی های آموزشی به سمت ماموریت گرا کردن دانشگاه ها حرکت کنیم و از موازی کاری و همپوشانی در اهداف دانشگاهها پرهیز کنیم تا بتوانیم به یک نظام آموزشی با کیفیت دست یابیم.

 دکتر شریعتی نیاسر عدم تنوع مقاطع تحصیلی در نظام آموزش عالی را از دیگر چالش‌های امروز دانست و گفت: در سالهای گذشته دوره‌های کاردانی و پرورش تکنسین مورد بی مهری قرار گرفته است که این مسئله با تقویت دانشگاههایی همچون فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی و کاربردی بایستی اصلاح شود.

وی با اشاره به تاریخ شکل گیری دانشگاه یاسوج ،این دانشگاه را دانشگاه جوان و محوری استان دانست و گفت: دانشگاه یاسوج به نسبت عمر جوان خویش رشد سریع و ماموریت گرایانه‌ای داشته است.

معاون وزیر علوم اذعان داشت دانشگاه یاسوج علی رغم جوان بودن در نظام سطح بندی دانشگاههای کشور نمره قابل قبولی دارد جایگاهی که بسیاری از دانشگاههای قدیمی تر فاقد این جایگاه هستند.

دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد: توجه به موقوفات و خیرین جهت توسعه آموزش عالی از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است که این مسئله نیز بایستی در دانشگاه یاسوج اجرایی شود.

وی گفت: سایر دانشگاه های استان بایستی بتوانند به یک هم افزایی مناسب با دانشگاه مادر استان یعنی دانشگاه یاسوج برسند.

وی همچنین با تاکید بر رعایت قوانین و ضوابط در دانشگاه یاسوج گفت: وحدت، انسجام و تعامل درون دانشگاهی از جمله دیگر مسائل مهم مدیریتی در دانشگاه بایستی باشد.

دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد: استفاده از خرد جمعی، تعامل درون دانشگاهی و حرکت در مسیر اجرای برنامه راهبردی ازجمله اولویتهای مدیریت دانشگاه بایستی قرار بگیرد.

معاون وزیر علوم نسبت کارمند به هیات علمی و نسبت دانشجو به هیأت علمی را نامناسب خواند و براصلاح این نسبت ها تاکید کرد.

وی در پایان سخنان خویش دکتر رحیمی را مدیری جوان، پرتوان و علاقمند دانست و از زحمات ایشان تشکر کرد.

دکتر شریعتی نیاسر  همچنین با اشاره به جایگاه علمی دکتر عریان گفت: یکی از ویژگیهای بارز دکتر عریان طی نمودن سلسه مراتب در بخش های مختلف مدیریت آموزشی است که این مزیت در کنار رویکرد جهادی ایشان در مدیریت باعث شکوفایی در دانشگاههای محل خدمت ایشان شده است.

گفتنی است با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، دکتر احمد عریان به عنوان سرپرست دانشگاه معرفی شد و از زحمات دکتر محمود رضا رحیمی ریاست پیشین دانشگاه قدر دانی شد.