fa-IR
دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار کامفار
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌کند

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار کامفار

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزار کامفار ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۶ توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌شود.

نرم‌افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره‌برداری حمایت می‌کند و استفاده از آن سازمان‌دهی و محاسبه گزارش‌های مالی و اقتصادی را آسان می‌سازد. این نرم‌افزار بر اساس مطالعات امکان‌سنجی و یا به عبارتی توجیه‌پذیری و یا قابل‌اجرا بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت‌یابی طراحی‌شده است. نتایج این نرم‌افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری است.

با کمک این نرم‌افزار، می‌توان هر یک از پارامترهای موثر بر فرآیند مالی را بررسی کرد و درنهایت، در موردپذیرش یا عدم پذیرش ورود به پروژه، تصمیم‌گیری کرد.

دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها باهدف توانمندسازی شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ویژه اعضای هیات‌مدیره، سهامداران و کارشناسان بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، کارکنان واحدهای فناور مستقر در شهرک و سایر پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری برنامه‌ریزی‌شده است.

شرکت‌کنندگان در این دوره دوروزه علاوه بر آشنایی با نرم‌افزار Comfar، با مفهوم سرمایه در گردش و نحوه محاسبه آن، مفهوم حداقل نرخ جذب‌کننده قابل‌قبول، مالیات و تاثیر آن بر اقتصادی بودن پروژه‌ها آشنا می‌شوند.