کارگاه «کلیدی‌ترین نکات حقوقی استارت‌آپ‌ها» در بوشهر برگزار شد

کارگاه «کلیدی‌ترین نکات حقوقی استارت‌آپ‌ها» در بوشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی «کلیدی‌ترین نکات حقوقی استارت‌آپ‌ها» روز شنبه ۵ اسفند‌ماه ۱۳۹۶ در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خلیج‌فارس برگزار شد.

این کارگاه که در حوزه قوانین و مقررات قراردادهای سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارهای نوپا برگزار شد به بررسی موضوعاتی چون مقدمات لازم جهت مذاکره با سرمایه‌گذاران، چگونگی مطرح کردن موضوع سرمایه‌گذاری، اولویت‌های قراردادی سرمایه‌گذار، شرایط خروج از سرمایه‌گذاری و شناخت پیش‌بینی ورود سرمایه‌گذار جدید اختصاص داشت.

هنگامه عسگری مدرس این کارگاه ابتدا در مورد قوانین تجارت کشور که حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی است صحبت کرد. او گفت که هرگونه قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری باید در چارچوب این قوانین بسته شود وگرنه در صورت تضاد مفاد قراردادها با قانون تجارت، باعث مشکلات زیادی در ادامه روند مشارکت خواهد شد. در ادامه، موضوع شرایط و نحوه مذاکره با سرمایه‌گذاران به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد. تفاوت نحوه مذاکره با سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی و اینکه سرمایه‌گذار در کدام بخش اقتصادی فعالیت داشته از مواردی بود که در این بخش از کارگاه موردبحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش پایانی، چند نمونه قرارداد برای شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد. عسگری با بررسی این قراردادها و مواد قانونی مندرج در آن‌ها در مورد تفاوت این قراردادها صحبت کرد. او گفت که اضافه‌ شدن یا حذف‌ شدن هر یک از بندهای این قراردادهای سرمایه‌گذاری چه تاثیری بر سود‌ و زیان طرفین قرارداد خواهد داشت و با توجه به تجربه کم صاحبان کسب‌وکارهای نوپا لازم است که برای تنظیم یک قرارداد با سرمایه‌گذاران از مشاوره افراد متخصص و آشنا به قوانین حاکم بهره برد.