fa-IR
توانمندسازی، راهبرد اساسی برای اشتغال جوانان

توانمندسازی، راهبرد اساسی برای اشتغال جوانان

فرهنگ‌سازی برای کارآفرینی جوانان
علیرضا اصفهانی معاون مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار و یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصاد، اشتغال و مسکن درباره وضعیت اشتغال جوانان نیز می‌گوید: «موضوع اشتغال و چگونگی هدفمندسازی و ساماندهی در قانون پنجم توسعه تصویب شده و این اهداف در حال حاضر به‌روزرسانی خواهند شد، درواقع هدف اصلی کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی است تا به اعداد قابل‌قبول برسیم.»
اصفهانی با اشاره به اینکه کارآفرینی یکی از اهداف مهم و حائز اهمیت کشور است و اعضای کمیسیون اشتغال جوانان درصدد این هستند که وضعیت اشتغال جوانان را ساماندهی و بهبود ببخشند، می‌افزاید: «در دفتر توسعه کارآفرینی بیشترین هدف گسترش این فرهنگ در جامعه و جایگزین کردن آن به‌جای سیستم‌های سنتی اشتغال است.»

اول اشتغال‌زایی بعد تسهیلات و وام
معاون مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار با تأکید بر اینکه طرح کارآفرینی، برای شروع اشتغال جوانان نوپا یکی از پیشنهادهای اعضای کمیسیون اشتغال و کارآفرینی است، بیان می‌کند: «ما در کمیسیون برای اشتغال جوانان مدیریت ویژه‌ای طراحی کرده‌ایم و فکر می‌کنیم در حال حاضر رفع مشکلات نهادی اصلی‌ترین کاری است که باید در حوزه کارآفرینی جوانان انجام شود. مثل معافیت‌های مالی یا بیم‌های و در بخش‌های حمایتی و مالی نیز دستور کار دادیم و پوشش دهی اشتغال را نیز انجام داده‌ایم.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «البته در کمیسیون هنوز تصمیم نهایی درباره کارآفرینی مطرح نشده، ولی یکی از اهداف مهم و حائز اهمیت کشور است و اعضای کمیسیون اشتغال جوانان درصدد این هستند که وضعیت اشتغال جوانان را ساماندهی کنند و بهبود ببخشند.»
به عقیده «اصفهانی» مشکل اصلی و کنونی جوانان نبود اشتغال است، نه تسهیلات و وام به جوانان کارآفرین.

از جوانان کارآفرینی؛ از دولت تسهیلات
این عضو کمیسیون اشتغال تأکید می‌کند: «در ابتدای کار مشارکت و توانمندسازی و ایجاد شغل، است که محور اصلی در حوزه کارآفرینی جوانان را شکل می‌دهد و هدف ما ایجاد اشتغال نیمه‌وقت و تمام‌وقت برای جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال و اشتغال تمام‌وقت برای گروه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال است. همچنین در به نتیجه رسیدن طرح‌های کمیسیون مشارکت جوانان فعال جامعه مهم است. به‌طوری‌که جوان باید فعالیتی را شروع کند تا ما با کمک‌های نهادی برای آن‌ها شرایط اشتغال و کارآفرینی را فراهم کنیم.»