fa-IR
حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان
در جایزه مدیریت فناوری صورت می‌گیرد

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات حمایتی بلاعوض برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در جایزه مدیریت فناوری و نوآوری و جشنواره ملی بهره‌وری در نظر گرفته است.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به شناخت وضعیت موجود و به‌دست‌ آوردن جایگاه مناسب در بازارهای ملی و بین‌المللی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران و گروه پارسیان هوشمند برای سومین بار پیاپی از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در پنجمین جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ۲۰۱۸و نهمین جشنواره ملی بهره‌وری در سال ۱۳۹۷حمایت می‌کند.

بر این اساس، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا تا سقف ۲۰ میلیون ریال و شرکت‌های تولیدی و صنعتی تا سقف ۴۰ میلیون ریال می‌توانند از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه حضور در جوایز بهره‌مند شوند.