fa-IR
کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی برگزار می‌شود

کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی برگزار می‌شود

کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی (QCIT۱۷) با ارایه آخرین دستاوردها و برنامه‌های کاربردی ارتباطات کوانتومی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار می‌شود.

در رویداد IEEE GLOBECOM۲۰۱۷ سومین دوره از کارگاه QCIT در کشور سنگاپور برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه تخصصی ایجاد فرصتی برای بیان آخرین دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات کوانتومی و برنامه‌های کاربردی و عملی آن بود.

بر این اساس، در راستای بیان دستاوردهای این رویداد، کارگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات کوانتومی در ایران برگزار می‌شود. علاوه بر بیان خلاصه‌ای از کارگاه QCIT، دستاوردهای بازدید از دانشگاه SUTD و مرکز فناوری کوانتومی CQT کشور سنگاپور ارایه خواهد شد.

این کارگاه علمی آموزشی توسط سارا توفیقی و معصومه شیریچیان از اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت می‌شود.