fa-IR
برگزاری نخستین استارت‌آپ‌ویکند محیط زیست و مدیریت شهری

برگزاری نخستین استارت‌آپ‌ویکند محیط زیست و مدیریت شهری

«نخستین رویداد استارت‌آپ‌ویکند محیط زیست و مدیریت شهری» با توجه به اهمیت بهره‌گیری از ایده‌ها، نوآوری‌ها و نگاه خلاقانه علمی و به‌روز جامعه دانشگاهی کشور در ارایه راهکارهای موثر بومی و با هدف رفع چالش‌های مدیریت شهری به ویژه محیط زیستی، کاهش هزینه‌ها و ایجاد در‌آمدهای پایدار در مدیریت کلانشهر تهران با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

برگزاری این رویداد، نخستین گام در مسیر حرکت به سوی تهران پایدار هوشمند خواهد بود.

محورهای برگزاری این استارت‌آپ‌ویکند شامل «مدیریت حمل و نقل»، «ترافیک و کاهش آلودگی هوا»، «مدیریت پایدار منابع (آب، پسماند، انرژی)» و «درآمدهای پایدار» است.

این رویداد استارت‌آپی از ۹ تا ۱۱ اسفند‌ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه شهید بهشتی با همکاری «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، «مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران» و «پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی» برگزار می‌شود.