fa-IR
آمادگی برای کارآفرینی در شهر بندری هوشمند

آمادگی برای کارآفرینی در شهر بندری هوشمند

پیش‌رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۶ و ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۶در سالن ابن‌سینا دانشگاه خلیج‌فارس برگزار شد.

در این پیش رویداد دو پنل خدمات شهری، کارگاه فرصت شناسایی و خلق ایده و پنل محیط‌ زیست برگزار شد. شرکت‌کنندگان این پنل‌ها به بیان فرصت‌های کسب‌وکار در حوزه خدمات شهری پرداختند.

محورهای رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند شامل استفاده از قابلیت‌های دریا و ساحل، زیرساخت‌های فناورانه، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، شهروند و اجتماع هوشمند، مدیریت هوشمند آب و انرژی، اقتصاد، تامین مالی و تجارت، معماری و شهرسازی، سلامت و محیط‌زیست است.

نخستین رویداد کارآفرینی شهر بندری هوشمند ۱۶ تا ۱۸ اسفندماه ۹۶ با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی برگزار می‌شود.