گزارش عملکرد سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

گزارش عملکرد سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و سومین المپیاد ملی طرح کسب‌وکار دانشجویی اردیبهشت‌ ۱۳۹۶ در اصفهان برگزار شد. هم‌زمان با برگزاری جلسات داوری نهایی بخش‌های مسابقه‌ای جشنواره در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت‌، نشست‌های آموزشی و انتقال تجربه، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی ارایه شد.

نخستین جشنواره حوزه کارآفرینی در کشور از سال ۱۳۸۲ با عنوان «جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی» به ابتکار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد.

سه دوره نخست این جشنواره با عنوان «کارآفرینی» برگزار شد. تا پیش از برگزاری جشنواره در سطح ملی، توانست در سه جشنواره منطقه‌ای تجربه کسب کند و پس از رشد مفهوم کارآفرینی در جامعه، به «جشنواره ملی فن‌آفرینی (کارآفرینی مبتنی بر فناوری یا Technopreneurship) شیخ‌بهایی» تغییر نام داد.

سه دوره نخست از جشنواره را وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌کرد و  پس از تغییر نام، جشنواره کارآفرینی به وزارت کار و امور اجتماعی وقت منتقل شد.

گزارش عملکرد سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی برای مطالعه در دسترس قرار گرفته است. برای مطالعه گزارش عملکرد سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی می‌توانید فایل زیر را مشاهده کنید.