حمایت از دانش بنیان‌ها برای حضور در فن بازار انرژی

حمایت از دانش بنیان‌ها برای حضور در فن بازار انرژی

هم‌زمان با همایش بین‌المللی دانشگاه سبز زمینه حضور شرکت‌های فناور و صاحبان فناوری‌های پاک و ارتباط آن‌ها با متقاضیان فناوری و سرمایه‌گذاران در قالب فن بازار فراهم شده است.

این همایش با هدف همکاری ایده‌پردازان فن‌بازار و استارت‌آپ‌های سبز با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی ۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

در حاشیه این همایش بین‌المللی زمینه حضور شرکت‌های فن‌آور و صاحبان فناوری‌های پاک و ارتباط آنها با متقاضیان فناوری و سرمایه‌گذاران در قالب فن بازار فراهم شده است.