دفتر یک تاکسی اینترنتی در قزوین پلمب شد

دفتر یک تاکسی اینترنتی در قزوین پلمب شد

دربندی زاده، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر قزوین، گفت: این دفتر به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از تاکسیرانی با حکم قضایی تعطیل شد.

به تبلیغ‌کنندگان تاکسی آنلاین اسنپ هم اخطار داده شده است و در صورت ادامه فعالیت بازداشت می‌شوند. رانندگان این دفتر هم اگر به فعالیت خود ادامه دهند خودروهای آن‌ها توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود.
او گفت: اکنون در حال بررسی دو متقاضی برای فعالیت قانونی تاکسی آنلاین هستیم که تا اوایل هفته آینده به نتیجه می‌رسد.