تشکیل اولین جلسه کمیته راهبری استان هرمزگان

علی فتی رییس پارک علم و فناوری هرمزگان در این نشست از خدمات و شرح وظایفی که برای مجری کار در نظر گرفته شده به بحث پرداخت وی گفت: کسب‌و‌کارهای دنیا در حال حاضر برمحور آی‌تی استوار شده که می بایست این حرکت در ایران و استان هرمزگان شتاب بگیرد.

در ادامه مهدی عسکری زاده مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت های هرمزگان در زمینه کسب‌و‌کارهای مبتنی بر فاوا گفت: این مرکز با هدف جذب افراد کار‌آفرین شکل گرفته و تلاش می کنیم هرمزگان از این ظرفیت نهایت استفاده برای توسعه کسب‌و‌کار بکند. وی افزود: در تلاش هستیم تا اکوسیستمی شکل بگیرد که اشتغال مبتنی بر فناوری اطلاعات رونق بگیرد.

در این جلسه تلاش شد با بکارگیری ظرفیت های اعضای کمیته، کمک شایانی به شکل‌گیری زیست‌بوم کارآفرینی استان و انجام هرچه بهتر وظایف شود.