fa-IR
خانه بازی‌سازان تشکیل می‌شود

خانه بازی‌سازان تشکیل می‌شود

دبیر جشنواره بازی‌سازان مستقل ایران گفت: در راستای برخی حاشیه‌سازی‌ها برای نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از عوارض فروش بازی‌های خارجی، مقرر شد تشکل واحد و منسجمی با نام «خانه بازی‌سازان» ایجاد شود تا این درآمد به‌صورت شفاف و با نظارت و پیشنهاد بخش خصوصی برای صنعت گیم هزینه شود.

حمزه آزاد با بیان اینکه دریافت عوارض از فروش بازی‌های خارجی به کشور می‌تواند با هزینه کرد درست، کارهای زیرساختی و توسعه‌ای مناسبی در گیم ایران داشته باشد و باعث بیشتر اهمیت دادن به گیم داخلی شود، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاران به فکر فارسی سازی و انتشار بازی‌های خارجی در ایران هستند تا سرمایه‌گذاری بر تولید بازی‌های داخلی و ادامه این روند باعث نابودی تولید داخل می‌شود.