fa-IR
کارگاه «استراتژی‌های بازاریابی و فروش» در شاهرود برگزار شد
از سوی پارک علم و فناوری استان سمنان

کارگاه «استراتژی‌های بازاریابی و فروش» در شاهرود برگزار شد

کارگاه تخصصی ‌استراتژی‌‌های بازاریابی و فروش در پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد.

در این کارگاه کامبیز حسین‌‌خان طهرانی، مدرس دانشگاه و مدیر و مشاور ارشد بازاریابی و فروش در پروژه‌‌های صنعتی، با تعریف مدیریت به‌‌عنوان علم و هنر به‌‌کارگیری منابع برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده، به بیان راهکارهای انتخاب استراتژی مناسب برای تحقق اهداف کسب‌وکار (‌کسب درآمد‌) پرداختند.

در ابتدای این کارگاه، برنامه‌‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و نظارت، به‌‌عنوان مراحل تعیین استراتژی مناسب بیان‌شده و استراتژی بازاریابی به‌عنوان مجموعه فعالیت‌‌های یک کسب‌وکار برای رسیدن به اهدافش تعریف و تشریح شد. در این بخش، بازاریابی و سیر تکامل آن معرفی و اصول بازاریابی نوین، ارایه شد.

حسین‌خان طهرانی، ایجاد سبد ارزشی، برند‌سازی، در نظر گرفتن تخصص، ایجاد تمایز، انتخاب مناسب بازار هدف، در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و همچنین قدرت خرید خریدار و تمرکز روی اهداف کسب‌وکار را از اصول یک کسب‌وکار موفق برشمردند و به تشریح آن‌‌ها پرداختند.

همچنین انواع بازارهای اقتصادی (‌انحصار کامل، انحصار چندجانبه، انحصار رقابتی و رقابت کامل‌) معرفی و هدف اصلی خصوصی‌‌سازی و رساندن شرکت‌‌ها از انحصار کامل به رقابت کامل بیان شد.

در ادامه استراتژی‌‌های گوناگون قیمت‌‌گذاری محصولات (‌نزدیک صفر، پرستیژی، بسته‌‌ای، سبدی و...‌)، با توجه به جامعه هدف و هدف خریدار از خرید محصول بیان شدند. همچنین استراتژی‌‌های گوناگون برندسازی محصولات برای کسب درآمد بیشتر (‌برند برتر، مبارزه‌ای، خانوادگی و اختصاصی‌) با توجه به نوع محصول فروشی تشریح شد. در انتهای کارگاه نیز، انواع مختلف روش‌‌های بازاریابی نظیر بازاریابی اجتماعی، برد نزدیک، رابطه‌‌مند و ویروسی‌ معرفی و تشریح شد.