تاکید بر ایجاد صندوق حمایت از استارت‌آپ‌ها در اصفهان
در جلسه کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان تاکید شد

تاکید بر ایجاد صندوق حمایت از استارت‌آپ‌ها در اصفهان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بیستم دی‌ماه 1396 در جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی بر ایجاد هر چه سریع‌تر صندوق حمایت از استارت‌آپ‌ها در استان اصفهان تأکید کرد.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی در هشتمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی که با حضور اعضای این کمیسیون تشکیل شد، از سرمایه‌گذاری‌های کلانی که اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان مانند وین بر طرح‌های استارت‌آپی شهر خود در چند سال اخیر داشته‌اند و حمایت‌هایی که برای تقویت استارت‌آپ‌ها و حفظ امنیت طرح‌های نو انجام داده‌اند خبر داد.

او بیان کرد: لازم است اتاق اصفهان نیز در جهت حمایت از اکوسیستم استارت‌آپی اصفهان و پیشرفت تیم‌ها و ایده‌های نو از تجارب اتاق‌های موفق دنیا در این زمینه نهایت بهره را برده و به‌درستی الگوبرداری کند. این امر یکی از وظایف اعضای کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی است. اکوسیستم اصفهان در حال حاضر فاقد هرگونه صندوق حمایت از استارت‌آپ‌ها ازجمله صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. باید هرچه سریع‌تر چنین صندوق‌هایی در استان اصفهان راه‌اندازی شود. اتاق بازرگانی برای حمایت از این صندوق‌ها آمادگی دارد.

سهل‌آبادی همچنین یکی از راه‌حل‌های پیش‌گیری از ورشکستی صنایع فعلی استان را حرکت آن‌ها به سمت صنعتی نو و ایده‌های نو برشمرد و گفت: حمایت از استارت‌آپ‌ها و انتقال طرح‌های نوین آن‌ها به صنایع می‌تواند ضامن موفقیت صنایع و مشاغل مختلف در آینده باشد.

در حال حاضر اتاق بازرگانی اصفهان حمایت‌های مختلفی از تیم‌های استارت‌آپی می‌کند و در این جلسه نیز علیرضا وحدت‌پور مؤسس استارت‌آپ‌ ویرا و عضو کمیته کسب‌وکار دانش‌بنیان به ارایه و بررسی طرح پیشنهادی کمیته کسب‌وکار دانش‌بنیان از چگونگی حمایت‌های اتاق بازرگانی اصفهان از  استارت‌آپ ویرا پرداخت.