اثنی‌عشری رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران شد

اثنی‌عشری رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران شد

نخستین جلسه پنجمین دوره هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ برگزار شد و محمدباقر اثنی عشری توانست با کسب بیشترین تعداد آرای اعضای هیات‌مدیره، سکان ریاست هیات‌مدیره این سازمان را به مدت سه سال بر عهده بگیرد.

در بخش انتخاب اعضای هیات رییسه، محمدعلی یوسفی‌زاده به عنوان نایب‌رییس اول، شهاب جوانمردی به عنوان نایب‌رییس دوم و محمدرضا حدادی به عنوان خزانه‌دار با کسب بیشترین آرای هیات‌مدیره به عنوان اعضای هیات رییسه سازمان انتخاب شدند.

این جلسه با حضور حداکثر اعضا برگزار شد و نیم نگاهی بر فعالیت‌ها و دستاوردهای صورت گرفته در هیات مدیره قبل داشت. همچنین چشم‌انداز و برنامه‌های کلی این سازمان برای سه سال آینده بررسی شد. استقرار یک نظام صنفی پویا، توسعه‌گرا و صاحب نفوذ در جامعه ایرانی و محیط بین‌المللی چشم‌انداز کلی پنجمین دوره هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران است.

این هیات مدیره بر آن است تا صاحبان کسب‌وکار، سرمایه و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند به عنوان یکی از بازیگران اصلی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش تاثیرگذار داشته باشند.

پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خود را متعهد به حفظ و ارتقای ارزش‌های حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی می‌داند.

ارزش‌های تعیین شده از سوی این دوره هیات مدیره جدید سازمان، شامل 10 محور  چون حاکمیت دموکراتیک، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، حاکمیت قانون، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت‌پذیری و استقلال است.