شورای رقابت شکایت تپسی از اسنپ را رد کرد

شورای رقابت شکایت تپسی از اسنپ را رد کرد

اعضای شورای رقابت با ورود به پرونده شکایت یکی از تاکسی‌های موبایلی، موضوع شکایت را قبول نکردند.

شورای رقابت در جلسه تاریخ ۲۷ آذرماه خود موضوع شکایت تاکسی موبایلی تپسی از انحصارطلبی رقیبش (اسنپ) را بررسی کرد.

براساس صورت‌جلسه ۳۱۸ شورای رقابت گفته است «درباره ادعای صلاحیت ورود شورای رقابت به موضوع شکایت، با استناد به اینکه در ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به افراد صنفی اشاره شده و مجوز فعالیت شرکت از سوی اتحادیه صنفی صادر شده و به فعالیت خرده‌فروشی می‌پردازد، قابل قبول نیست زیرا مشتکی عنه شخصیت حقوقی است و در سطح بسیار گسترده فعالیت می‌کند و به‌موجب تبصره ماده ۶۲ قانون مذکور «تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد» لذا اعضای شورا به‌اتفاق آراء رأی به صلاحیت در ورود به موضوع شکایت دادند.»

در ادامه آورده شده است:

«درباره شکایت شرکت تپسی از شرکت اسنپ مبنی بر ممانعت رانندگان اسنپ از همکاری با شرکت تپسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت.

• رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارایه می‌کنند.

• علی‌رغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است.

با توجه به‌مراتب فوق وقوع اخلال در رقابت موضوع جزء (۲) بند الف ماده ۴۵ به تأیید شورا نرسید.

همچنین اعمال مخل رقابت موضوع جزء ۳ بند و ماده ۴۵ و بند ح ماده ۴۵ و جزء ۴ بند ط ماده ۴۵ مبنی بر سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید احراز نگردید.»

بنابراین شکایت تپسی از اسنپ مبنی بر اینکه حق استفاده رانندگان به‌صورت اختیاری از اپلیکیشن‌های تاکسی موبایلی سلب شده به نتیجه نرسید و اعضای شورای رقابت این اقدام را ضد رقابتی ندانستند.