اجرای دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات

اجرای دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات

شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تأکید دارد.
دکتر عباس آسوشه - معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور - با بیان این مطلب اظهار کرد: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می‌دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصی‌تر و به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

وی با اشاره به این‌که شبکه ملی اطلاعات به دلیل این‌که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راه‌اندازی آن در جامعه الزامی است، گفت: درصورتی‌که شبکه ملی اطلاعات بر اساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می‌توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی که داریم آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

آسوشه با بیان این‌که دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تأکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می‌کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به‌صورت مستقل از دیگر شبکه‌ها پیاده‌سازی شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور تصریح کرد: اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف‌پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تأثیر داشته و باعث می‌شود تا اعتماد جامعه به‌نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی با تأکید بر این‌که دولت الکترونیکی یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است، اظهار کرد: منافع دولت الکترونیک نه‌تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود بر همین اساس می‌توان گفت که دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره‌وار میان دولت، شهروندان و کسب‌وکار محسوب می‌شود.

آسوشه در خصوص آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: ازجمله تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه‌جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب‌وکار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.

وی با بیان این‌که توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومت‌داری خوب و سرمایه‌های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می‌کند، تأکید کرد: در این رابطه بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد رتبه تقریباً ثابت ایران نه‌تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، درصدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب‌ماندگی در این حوزه و بهره‌مندی کشور از سرمایه‌گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص‌شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.